Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 110

Ña̱ kúsi̱í-ini Jehová

Select an Audio Recording
Ña̱ kúsi̱í-ini Jehová

(Nehemías 8:10)

 1. 1. Xa̱a̱ ku̱-nu-mí ña̱ ki-xi Rei-no Ndió-xi̱

  xa̱a̱ ku̱-ya-tin ña̱ ka̱-ku-yó.

  Nda-kú ná koo i-ni-yó ndiʼ-i ki̱-vi̱

  xa̱a̱ ki̱-xa̱a̱ tiem-po vií koo-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná ka-ta-yó xíʼ-in ña̱ si̱í-i-ni

  chi kú-si̱í-i-ni Ndió-xi̱-yó.

  Sa-xi̱-nu-ra ndiʼ-i ña̱ ni̱-ka̱ʼ-a̱n-ra

  chi va̱ʼ-a-ní Ndió-xi̱ kúú mií-ra.

  Ná ka-ta-yó xíʼ-in ña̱ si̱í-i-ni

  ná nda-sa-káʼ-nu-yó Jeho-vá.

  Nda-kú ná koo i-ni-yó na-túʼ-un-yó

  xa̱ʼ-a Ndió-xi̱ ta̱ káʼ-nu Jeho-vá.

 2. 2. Ndiʼ-i ki̱-vi̱ Jeho-vá kíʼ-in-ra kuen-ta

  tá kéʼ-é-yó ña̱ kú-ni̱-ra.

  Ná ka-ta-yó yaa ña̱ li-vi-ní nu̱ú-ra

  xíʼ-in ndiʼ-i saá ní-ma̱-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná ka-ta-yó xíʼ-in ña̱ si̱í-i-ni

  chi kú-si̱í-i-ni Ndió-xi̱-yó.

  Sa-xi̱-nu-ra ndiʼ-i ña̱ ni̱-ka̱ʼ-a̱n-ra

  chi va̱ʼ-a-ní Ndió-xi̱ kúú mií-ra.

  Ná ka-ta-yó xíʼ-in ña̱ si̱í-i-ni

  ná nda-sa-káʼ-nu-yó Jeho-vá.

  Nda-kú ná koo i-ni-yó na-túʼ-un-yó

  xa̱ʼ-a Ndió-xi̱ ta̱ káʼ-nu Jeho-vá.