Ir al contenido

Ir al índice

Video ña̱ kuniñúʼún tá ná taxiún ña̱ tutu ¿Es la vida obra de un Creador?

Video ña̱ kuniñúʼún tá ná taxiún ña̱ tutu ¿Es la vida obra de un Creador?

Ña̱ video yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ va̱xi nu̱ú ña̱ tutu ¿Es la vida obra de un Creador? Tá ná kaʼviún ña̱ tutu yóʼo kunda̱a̱-iniún ndáa ki̱ʼva ku̱va̱ʼayó ta nda̱chun kúú ña̱ íyoyó nu̱ú ñuʼú yóʼo.