Ir al contenido

Ir al índice

¿Á kúni̱ún kuniso̱ʼún tu̱ʼun va̱ʼa?

¿Á kúni̱ún kuniso̱ʼún tu̱ʼun va̱ʼa?

Ñuyǐví yóʼo nina ña̱ va̱ása va̱ʼa kúú ña̱ xíniso̱ʼoyó xa̱ʼa̱ soo, ¿á íyo iin tu̱ʼun va̱ʼa kuniso̱ʼoyó? Ña̱ video yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ folleto Ndióxi̱ káʼa̱nra tu̱ʼun va̱ʼa xíʼinyó.