Ir al contenido

Ir al índice

Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ 1 Juan

Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ 1 Juan

Nu̱ú video yóʼo va̱xi loʼo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ carta nu̱ú ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan, káʼa̱nña xa̱ʼa̱ na̱ anticristo, xa̱ʼa̱ ña̱ kúú ku̱a̱chi xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ kuʼvi̱-iniyó xínitáʼanyó.