Ir al contenido

Ir al índice

LECCIÓN 14

Ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka

Ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka

¿Á kúni̱ún natúʼún xíʼin na̱ xíniso̱ʼo yóʼó xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa ta kúni̱ún sáxi̱nu̱ún-inina ta saátu kúni̱ún chika̱ún ndee̱ xíʼinna? Ña̱ chindeé yóʼó ña̱ va̱ʼa chindeétáʼún xíʼinna kúú ña̱ ndaka̱xiún mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka kuniñúʼún