Ir al contenido

Ir al índice

¿Nda̱chun xíniñúʼu kandíxayó ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n Biblia?

¿Nda̱chun xíniñúʼu kandíxayó ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n Biblia?

Nu̱ú mií Biblia káʼa̱nña ña̱ kúúña tu̱ʼun Ndióxi̱, iin ta̱ kǒo kívi sandáʼvi (1 Tesalonicenses 2:13; Tito 1:2) ¿Á ña̱ nda̱a̱ káʼa̱n Biblia á cuentova kúú ña̱ va̱xi nu̱úña?