Ir al contenido

Libro xíʼin folleto ña̱ va̱ʼa sakuaʼayó xa̱ʼa̱ Biblia

Libro yóʼo xíʼin folleto yóʼo chindeé yóʼó ña̱ va̱ʼa sakuaʼún xa̱ʼa̱ iin iin ña̱ʼa ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ta kivi taváúnña nu̱ú Internet.

 

NASAMAÑA

Tutu ña̱ kána nu̱ú Internet kúúmiíña sa̱va ña̱ xa̱á ña̱ kǒo va̱xi nu̱ú tutu ña̱ xa̱a̱ ka̱na.