REFERENCIA ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ NDÁSAKÁʼNU NDIÓXI̱ TUTU NU̱Ú VA̱XI ÑA̱ KEʼÉYÓ REUNIÓN Agosto 2018

TAVÁÑA XÍʼIN ARCHIVO