Ir al contenido

Ir al índice

 ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA | JEREMÍAS 8-11

Ndiʼi ña̱ kéʼé na̱ yiví va̱ʼaní kanaña tá ndíku̱nna ña̱ káʼa̱n Jehová

Ndiʼi ña̱ kéʼé na̱ yiví va̱ʼaní kanaña tá ndíku̱nna ña̱ káʼa̱n Jehová

Na̱ yiví kǒo xíni̱na kaʼndachíñu viína nu̱ú inkana ta ni ndée kǒo kúúmiína

10:21-23

  • Na̱ su̱tu̱ ñuu Israel xa̱ʼa ña̱ kǒo níxindi̱ku̱nna ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Jehová, na̱ ñuuna nda̱taʼví ndiʼina.

  • Na̱ xi̱niso̱ʼo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Jehová va̱ʼaní xi̱ndoona.