Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 3:1-17

  • Ña̱ nátúʼun ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví (1-12)

  • Ndákuchi ta̱ Jesús (13-17)

3  Tiempo saá, ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví ki̱xáʼara káʼa̱nndosóra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú yi̱chí ña̱ Judea.  Ta xi̱ka̱ʼa̱nra: “Ndikó-inindó saáchi Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví xa̱a̱ ku̱yatinña”.  Xa̱ʼa̱ ta̱ Juan yóʼo kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ profeta Isaías tá ka̱chira: “Íyo iin na̱ kána chí ñuʼú yi̱chí: ‘Ndasaviíndó yichi̱ Jehová* ta ndasanda̱kúndóña’”.  Ta̱ Juan xi̱ndixira ti̱ko̱to̱ yixí tí camello ta xi̱ndika̱a̱ ñii̱ tokóra. Xi̱xaxíra ti̱ka náʼnu saátu ñu̱ñú.*  Ta na̱ ñuu Jerusalén, xíʼin ndiʼi na̱ Judea xíʼin ndiʼi ñuu ña̱ íyo yatin chí Jordán xi̱xa̱ʼa̱nna xi̱xitonara.  Xi̱sandákuchirana* yu̱ta Jordán ta xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ku̱a̱china nu̱ú ndiʼina.  Tá xi̱nira va̱xi ku̱a̱ʼá na̱ fariseo* xíʼin na̱ saduceo* nu̱ú xi̱sandákuchira na̱ yiví, ta̱ Juan ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndóʼó na̱ se̱ʼe ko̱o̱, ¿ndáana ni̱ka̱ʼa̱n xíʼinndó ña̱ kivi ka̱kundó nu̱ú castigo ña̱ va̱xi?  Siʼna na̱ʼa̱ndó xíʼin ña̱ kéʼéndó tá ndíkó-inindó.  Kǒo ndakanixi̱níndó ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ miíndó ta kachindó: ‘Yivándi̱ kúú ta̱ Abrahán’. Saáchi káʼi̱n xíʼinndó ña̱ kivi tavá Ndióxi̱ na̱ koo se̱ʼe ta̱ Abrahán ti̱xin yu̱u̱ yóʼo. 10  Xa̱a̱ íyo tu̱ʼva yácha xa̱ʼa̱ yitu̱n. Ña̱kán ndiʼi yitu̱n tú kǒo táxi ku̱i̱ʼi ña̱ va̱ʼa, kaʼndananú ta chika̱a̱nanú nu̱ú ñuʼu̱.* 11  Yi̱ʼi̱, sándakuchii̱ ndóʼó xíʼin ti̱kui̱í xa̱ʼa̱ ña̱ ndíkó-inindó. Soo ta̱ va̱xi chí sa̱tái̱ íyoka ndee̱ ta̱yóʼo nu̱úka yi̱ʼi̱, ta nda̱a̱ ndu̱xa̱nra kǒo kivi tavái̱. Ta̱kán sandákuchira ndóʼó xíʼin espíritu santo xíʼin ñuʼu̱. 12  Íyo iin ña̱ʼa ña̱ ndíka̱a̱ ndaʼa̱ra ña̱ ndativira trigo. Ndakayara trigora ta ndataán va̱ʼaraña ti̱xin ya̱ka̱, ta xe̱ʼe̱* ña̱ trigo yóʼo kaʼmiraña xíʼin ñuʼu̱ ña̱ kǒo kívi nda̱ʼva̱”. 13  Tasaá ta̱ Jesús ke̱era chí Galilea ta ku̱a̱ʼa̱nra chí Jordán ña̱ ná sandákuchi ta̱ Juan miíra. 14  Va̱ása níxiin ta̱ Juan sandákuchirara ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Yóʼóva kúú ta xíniñúʼu sandákuchi yi̱ʼi̱, soo ¿nda̱chun va̱xi yóʼó nu̱úi̱?”. 15  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Kǒo kasiún nu̱úi̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo chi saá kúú ña̱ va̱ʼa keʼéyó ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kúni̱ Ndióxi̱”. Tasaá nda̱kuchira i̱xaa ta̱ Juan. 16  Tá nda̱kuchi ta̱ Jesús, ta ki̱tara ti̱xin ti̱kui̱í, ndi̱ku̱n saá nda̱kuná chí ndiví, ta ta̱ Juan xi̱nira espíritu Ndióxi̱ ña̱ va̱xinuuña sa̱tá ta̱ Jesús táki̱ʼva káa iin paloma saá káaña. 17  Tasaá chí ndiví ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱: “Ta̱yóʼo kúú se̱ʼi̱ ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱; ta̱ sákusi̱í-inii̱”.

Nota

Inka variante “tá ñu̱ñú”.
Á “Xi̱chika̱a̱ níírana”.
Inka variante “ñuʼu̱ xíxi̱”.
Inka variante “mi̱ʼí”.