Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 4:1-54

  • Ta̱ Jesús xíʼin iin ñá ñaʼá ñá ñuu Samaria (1-38)

    • Ná ndasakáʼnuyó Ndióxi̱ xíʼin espíritu santo xíʼin ña̱ nda̱a̱ (23, 24)

  • Ku̱a̱ʼání na̱ ñuu Samaria kándíxana ta̱ Jesús (39-42)

  • Ta̱ Jesús sándaʼara se̱ʼe iin ta̱ chíñu (43-54)

4  Tá na̱kunda̱a̱-ini ta̱ Jesús xa̱ʼa̱ ña̱ na̱kunda̱a̱-ini na̱ fariseo xa̱ʼa̱ra ña̱ ku̱a̱ʼáka na̱ discípulo xi̱kuumiíra ta ku̱a̱ʼáka na̱ yiví xi̱sandákuchira nu̱ú ta̱ Juan,  ta su̱ví mií ta̱ Jesús kúú ta̱ xi̱sandákuchi na̱ yiví chi na̱ discípulora kúú na̱ xi̱sandákuchina,  ki̱tara chí Judea ta nda̱kiʼin tukura ku̱a̱ʼa̱nra chí Galilea.  Soo xi̱niñúʼu ya̱ʼara chí Samaria.  Tasaá ni̱xa̱a̱ra iin ñuu ña̱ naní Sicar ña̱ ndíka̱a̱ chí Samaria, yatin nu̱ú ndíka̱a̱ ñuʼú ña̱ ta̱xi ta̱ Jacob ndaʼa̱ se̱ʼera ta̱ José.  Kán ndíka̱a̱ pozo ta̱ Jacob. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱naání ta̱ Jesús ña̱ káni̱ní ki̱xira, xi̱koora yatin yuʼú pozo kán. Kúyatin ka̱a u̱xu̱ u̱vi̱ káʼñu kúúña.  Tasaá ki̱xaa̱ iin ñaʼá ñá ñuu Samaria ña̱ taváñá ti̱kui̱í. Ta ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinñá: “Taxi loʼo ti̱kui̱í ná koʼi̱”.  (Na̱ discípulora chí ñuu kán ni̱xa̱ʼa̱nna sa̱tána* ña̱ʼa ña̱ kuxuna).  Soo ñá ñuu Samaria kán ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunñára: “¿Nda̱chun va̱ʼa ndúkún ti̱kui̱í nu̱úi̱ koʼún ta ñá ñuu Samaria kúi̱ ta yóʼó ta̱ judío kúún?”. (Saáchi kǒo kítáʼan va̱ʼa na̱ judío xíʼin na̱ ñuu Samaria). 10  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúñá: “Tá ná kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ña̱ táxi Ndióxi̱* ta saátu tá ná kunda̱a̱-iniún ndáa ta̱ kúú ta̱ káʼa̱n xíʼún ‘Taxi loʼo ti̱kui̱í ná koʼi̱’, miívaún kúú ñá ndukú ti̱kui̱í nu̱úra, ta taxira ti̱kui̱í tá táxi ña̱ kutakuna ndaʼún”. 11  Ñákán ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra: “Táta, ni kǒo ña̱ʼa níʼún ña̱ taváún ti̱kui̱í, ta kúnuníva ña̱ pozo yóʼo. ¿Ndáa míí ku̱ʼún kiʼún ti̱kui̱í tá káʼún xa̱ʼa̱ tá táxi ña̱ kutakuna? 12  ¿Á káʼnukava yóʼó nu̱ú yivándi̱ ta̱ Jacob ta̱ ni̱xi̱yo tá ya̱chi̱? Ta̱kán kúú ta̱ ta̱xi pozo yóʼo ndaʼa̱ndi̱, ta yóʼo kúú nu̱ú xi̱xiʼira ti̱kui̱í xíʼin se̱ʼera saátu kití sa̱na̱ra”. 13  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúñá: “Ndiʼi na̱ xíʼi ti̱kui̱í yóʼo yi̱chi̱ tuku inina. 14  Na̱ ná koʼo ti̱kui̱í tá táxii̱ va̱ása yi̱chi̱ka-inina. Ti̱kui̱í tá taxii̱ ndaʼa̱na táki̱ʼva íyo ti̱kui̱í tá kána ini iin pozo saá xa̱a̱rá koorá inina ta taxirá kutakuna ndiʼi tiempo”. 15  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ñá ñaʼá kán xíʼinra: “Táta, taxirá ná koʼi̱, ña̱kán va̱ʼa va̱ása yi̱chi̱ka-inii̱ tasaá va̱ása kixikai̱ tavái̱ ti̱kui̱í yóʼo”. 16  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá: “Kúáʼan ka̱ʼa̱n xíʼin yiíún ta ná kixira xíʼún yóʼo”. 17  Ta ñá ñaʼá kán nda̱kuiinñá yuʼúra: “Kǒo yiíi̱”. Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinñá: “Ña̱ nda̱a̱va kúú ña̱ káʼún ña̱ kǒo yiíún, 18  saáchi xa̱a̱ u̱ʼu̱n yiíún ni̱xi̱yo ta ta̱ íyo xíʼún vitin ni su̱ví yiíún kúúra. Ta ña̱ nda̱a̱va kúú ña̱ ni̱ka̱ʼún”. 19  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ñá ñaʼá kán xíʼinra: “Táta, yi̱ʼi̱ túvii̱ ña̱ iin profetava kúún. 20  Na̱ táʼanndi̱ na̱ xi̱ndoo xi̱naʼá nu̱ú yuku̱* yóʼo xi̱ndasakáʼnuna Ndióxi̱, soo ndóʼó káʼa̱nndó ña̱ xíniñúʼu ndasakáʼnuyóra chí ñuu Jerusalén”. 21  Ta ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinñá: “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼún: xa̱a̱ ku̱yatin tiempo ña̱ va̱ása ndasakáʼnukandó Ndióxi̱ ni nu̱ú yuku̱ yóʼo ta ni chí ñuu Jerusalén. 22  Ndóʼó va̱ása xíni̱ndó ndáaña ndásakáʼnundó, soo ndi̱ʼi̱ xíni̱vandi̱ ña̱ ndásakáʼnundi̱, saáchi na̱ judío kúú na̱ siʼna kunda̱a̱-ini ndáaña keʼé Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa sakǎkura na̱ yiví. 23  Soo va̱xi tiempo, ta vitin kúú ña̱ xa̱a̱ ki̱xaa̱ña, ta na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱, ndasakáʼnunara nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ ña̱ espíritu santo yichi̱ nu̱úna ta saátu nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ nda̱a̱ ña̱ sa̱kuaʼana xa̱ʼa̱ra. Chi Ndióxi̱ nándukúra na̱ íyo saá ña̱ ndasakáʼnunara. 24  Ndióxi̱ iin espíritu kúúra,* ta na̱ ndásakáʼnu-ñaʼá xíniñúʼu ndasakáʼnunara nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ ña̱ espíritu santo yichi̱ nu̱úna ta saátu nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ nda̱a̱ ña̱ sa̱kuaʼana xa̱ʼa̱ra”. 25  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ñá ñaʼá kán xíʼinra: “Yi̱ʼi̱ xíni̱i̱ ña̱ kixaa̱va ta̱ Mesías, ta̱ káʼa̱nna Cristo xíʼin. Tá ná kixaa̱ ta̱kán ndakani ndiʼivaraña nu̱úndi̱”. 26  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúñá: “Ta̱kán kúú yi̱ʼi̱, ta̱ káʼa̱n xíʼún yóʼo”. 27  Ta ndi̱ku̱n saá ki̱xaa̱ na̱ discípulora ta nda̱kanda̱-inina* xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nra xíʼin iin ñaʼá. Soo nda̱a̱ ni iinna kǒo nínda̱ka̱tu̱ʼun “¿Ndáaña nándukún?” á “¿Nda̱chun káʼún xíʼin ñá ñaʼá yóʼo?”. 28  Tasaá sa̱ndákoo ñá ñaʼá kán ki̱si ña̱ xíkóñá ti̱kui̱í ta nda̱kiʼinñá ku̱a̱ʼa̱nñá ñuu kán ña̱ natúʼunñá xíʼin na̱ yiví: 29  “Naʼandó kotondó iin ta̱a ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n xíʼi̱n xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼíi̱. ¿Á su̱ví ta̱yóʼo kúú ta̱ Cristo?”. 30  Tasaá ke̱e na̱ yiví ña̱ ñuu kán ta ni̱xa̱ʼa̱nna xi̱tonara. 31  Tá kúma̱níka kixaa̱na nu̱úra, na̱ discípulora ni̱ka̱ʼa̱nnína xíʼinra: “Maestro,* kuxu loʼo”. 32  Soo ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Xa̱a̱ íyo ña̱ʼa xíxii̱, ta ndóʼó va̱ása xíni̱ndó ndáaña kúúña”. 33  Ña̱kán na̱ discípulora ni̱ka̱ʼa̱n xíʼin táʼanna: “¿Á su̱ví nda̱a̱ ni iinna kǒo níkixi xíʼin ña̱ʼa kuxura?”. 34  Ta ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Ña̱ xíxii̱ kúú ña̱ keʼíi̱ ña̱ kúni̱ mií ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱ ta saxínui̱ chiñura. 35  ¿Á su̱ví miíndó káʼa̱n ña̱ kúma̱ní ku̱mí yo̱o̱ saá kixaa̱ tiempo ña̱ sákeena? Soo yi̱ʼi̱ káʼi̱n xíʼinndó: ndaniʼindó nu̱úndó ta kotondó, xa̱a̱ va̱ʼava ña̱ trigo, ta xa̱a̱ va̱ʼava sákeena. 36  Ta̱ chíʼi xa̱a̱ ndákiʼinvara ya̱ʼvira ta xa̱a̱ ndákiʼinra ku̱i̱ʼi ña̱ kutaku ndiʼi tiempo. Ta xa̱ʼa̱ ña̱kán ta̱ chíʼi xíʼin ta̱ sákee inkáchi kusi̱í-inina. 37  Saáchi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xínu tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n “Iin kúú na̱ chíʼi ta inka kúú na̱ sákee”. 38  Yi̱ʼi̱ chi̱ndaʼíi̱ ndóʼó ña̱ sákeendó ña̱ʼa ña̱ kǒo níndoʼondó xa̱ʼa̱. Chi inkava kúú na̱ ndeéní ka̱chíñu, ta ndóʼó kúú na̱ nda̱kiʼin ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱chíñu na̱kán”. 39  Ku̱a̱ʼání na̱ ñuu Samaria ka̱ndíxanara xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼun ñá ñaʼá kán xíʼinna, chi ka̱chiñá: “Ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼíi̱”. 40  Ña̱kán tá ni̱xa̱ʼa̱n na̱ ñuu Samaria xi̱tonara, ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra ña̱ ná kindo̱ora xíʼinna, ta ni̱ndo̱ora xíʼinna u̱vi̱ ki̱vi̱. 41  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱niso̱ʼona ña̱ xi̱sanáʼa̱ra, ku̱a̱ʼáníkana ka̱ndíxa-ñaʼá, 42  ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ñá ñaʼá kán: “Va̱ása kándíxa kuitíndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼún xíʼinndi̱ chi xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱niso̱ʼo miíndi̱ kúú ña̱ kándíxandi̱ ta mií ña̱ nda̱a̱ xíni̱ndi̱ ña̱ kúúra ta̱ sakǎku na̱ ñuyǐví”. 43  Tándi̱ʼi ni̱xi̱yora u̱vi̱ ki̱vi̱ ñuu kán, ki̱tara ta nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra chí Galilea. 44  (Mií ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ ni iin na̱ profeta va̱ása va̱ʼa ndákiʼinnana ñuu miína). 45  Tá ni̱xa̱a̱ra chí Galilea va̱ʼaní nda̱kiʼin na̱ ñuu kán miíra, chi saátu ni̱xa̱ʼa̱n miína vikó chí ñuu Jerusalén ta xi̱nina ndiʼi ña̱ʼa ña̱ ke̱ʼéra tá ni̱xi̱yo ña̱ vikó kán. 46  Tasaá ni̱xa̱ʼa̱n tukura ña̱ ñuu Caná ña̱ ndíka̱a̱ chí Galilea, ñuu nu̱ú nda̱sara ti̱kui̱í vino. Ta ni̱xi̱yo iin ta̱ xi̱kachíñu nu̱ú iin ta̱ rey ta̱ ñuu Capernaúm, ta ta̱ loʼo se̱ʼera xi̱kuumiíra kue̱ʼe̱. 47  Tá xi̱niso̱ʼo ta̱ ta̱a yóʼo xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ ke̱era chí Judea ta ki̱xaa̱ra chí Galilea, ni̱xa̱ʼa̱nra xi̱torara ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra ña̱ ná ku̱ʼu̱nra xíʼinra ña̱ sandáʼara se̱ʼera, chi xa̱a̱ yatin kuvira. 48  Soo ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ndóʼó kándíxa kuitíndó tá xínindó milagro xíʼin ña̱ʼa ña̱ ndákanda̱-inindó xíʼin”. 49  Ta̱ káchíñu nu̱ú ta̱ rey ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Táta, ná ku̱ʼu̱nyó xíʼi̱n ña̱kán va̱ʼa ná kǒo kuvi ta̱ loʼo se̱ʼi̱”. 50  Ta ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinra: “Ndikó chí veʼún, chi xa̱a̱ nda̱ʼava se̱ʼún”. Ta̱ ta̱a kán ka̱ndíxavara ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinra tasaá nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra. 51  Ta tá ku̱a̱ʼa̱nra chí veʼera, ke̱e na̱ káchíñu nu̱úra ña̱ nda̱kutáʼanna xíʼinra ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra ña̱ xa̱a̱ nda̱ʼava se̱ʼera. 52  Ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrana ndáa hora ndu̱va̱ʼa ta̱ loʼo se̱ʼera. Ta nda̱kuiinna yuʼúra: “Ña̱ kue̱ʼe̱ kaʼní ña̱ xi̱kuumiíra tá ka̱a iin xi̱ku̱aá kuni ku̱a̱ʼa̱nña nu̱úra”. 53  Ta kán na̱kunda̱a̱-inira ña̱ ku̱uña mií hora ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinra “Xa̱a̱ nda̱ʼava se̱ʼún”. Ta miíra xíʼin ndiʼika na̱ veʼera ka̱ndíxana ta̱ Jesús. 54  Ña̱yóʼo kúú milagro ña̱ u̱vi̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús tá ke̱era chí Judea ta ndi̱kóra chí Galilea.

Nota

Inka variante “xe̱enna”.
Inka variante “ña̱ táxi uun Ndióxi̱”, “ña̱ táxi máni̱ Ndióxi̱”.
Inka variante “xi̱kí”.
Á “Ndióxi̱ kǒo kívi kuni ni iin na̱ yiví miíra”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”.
Á “Rabí”.