Ir al contenido

¿Nda̱chun nátúʼun na̱ testigo Jehová xíʼin na̱ yiví na̱ xa̱a̱ kúúmií iin religión?

¿Nda̱chun nátúʼun na̱ testigo Jehová xíʼin na̱ yiví na̱ xa̱a̱ kúúmií iin religión?

 Kíʼinndi̱ kuenta ña̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ xa̱a̱ kúúmií iin religión kútóona kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nndi̱ xíʼinna xa̱ʼa̱ Biblia. Soo tá xa̱a̱ kúúmiína iin religión íxato̱ʼóvandi̱na ta kǒo íxandúxandi̱ xíʼinna ña̱ kandíxana ña̱ sánáʼa̱ndi̱na, chi kivi kandíxana ña̱ kúni̱ miívana.

 Tá káʼa̱nndi̱ xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ religión, chíka̱a̱ndi̱ ndee̱ ña̱ kuniso̱ʼondi̱ consejo ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia xíʼinndi̱, ña̱ xíniñúʼu viíní ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼinna ta xíʼin ña̱ to̱ʼó keʼéndi̱ña (1 Pedro 3:15). Kúnda̱a̱-inindi̱ ña̱ savana va̱ása kandíxana kuniso̱ʼona ña̱ nátúʼunndi̱ xíʼinna (Mateo 10:14). Soo nda̱a̱ ná ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼin na̱ yiví, saáví kunda̱a̱-inindi̱ á kútóona kuniso̱ʼona ña̱ nátúʼunndi̱ á va̱ása. Chi ña̱ ndóʼo na̱ yiví sava yichi̱ nása̱mavaña.

 Sava yichi̱, tá nátúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví va̱ása xíínna kuniso̱ʼona saáchi íyo ku̱a̱ʼání chiñu nu̱úna, soo sava yichi̱ loʼo chiñu íyo nu̱úna ta va̱ʼaníka xíniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nndi̱. Sava yichi̱ tá yáʼa na̱ yiví nu̱ú tu̱ndóʼo kúni̱na kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Biblia. Xa̱ʼa̱ ña̱ kán xáʼa̱n ni̱ʼindi̱ nu̱úna ña̱ va̱ʼa natúʼunndi̱ xíʼinna.