Ir al contenido

Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová

Xa̱a̱ sava yichi̱ xíniún ndi̱ʼi̱ tá xíkandi̱ nátuʼunndi̱ xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Sana xa̱a̱ káʼviún ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ndi̱ á xa̱a̱ nátúʼun inkana xíʼún xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndi̱. Soo, ¿á xa̱a̱ kúnda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kéʼéndi̱?

Kaʼvi ña̱ artículo: ¿Ndáaña kándíxa na̱ testigo Jehová?

Ña̱ kándíxandi̱ xíʼin ña̱ kéʼéndi̱

Ña̱ kúni̱ na̱ yiví kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová

Ña̱ kúni̱ na̱ yiví kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová

Ña̱ ndo̱ʼo na̱ testigo Jehová

Kaʼvi sava ña̱ ndo̱ʼo na̱ testigo Jehová ta na̱yóʼo chíka̱a̱na ndee̱ ña̱ ná nasama Biblia ña̱ ndákanixi̱nína, ña̱ káʼa̱nna xíʼin ña̱ kéʼéna.

Ña̱ kéʼé na̱ testigo Jehová

Yáʼaka 230 país ndóondi̱ ta síín ñuu iin iinndi̱ ta síín tu̱ʼun káʼa̱n iin iinndi̱. Xíni̱vandó ña̱ xíkandi̱ sánáʼa̱ndi̱ na̱ yiví. Ta chíndeétundi̱ na̱ ñuundi̱ sava ña̱ʼa.

Kǒo xu̱ʼún kiʼinna ndaʼún ña̱ sanáʼana yóʼó xa̱ʼa̱ Biblia

¿Nda̱chun kaʼviyó Biblia? (iníísaá video)

Iníísaá ñuyǐví ku̱a̱ʼání na̱ yiví chíndée táʼan Biblia xíʼin ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼviní. ¿Á kúni̱ún sakuaʼún xa̱ʼa ña̱yóʼo?

¿Ndáa ki̱ʼva sánáʼa̱ na̱ testigo Jehová na̱ yiví?

Iníísaá ñuyǐví xíni̱na na̱ testigo Jehová ña̱ sánáʼa̱na na̱ yiví xa̱ʼa Biblia ta kǒo xu̱ʼún kíʼinna nu̱úna. Koto nda̱saa va̱ʼa kéʼéna ña̱yóʼo.

Ka̱ʼa̱n xíʼin iinna ña̱ ná ku̱ʼu̱nna kotona yóʼó

Sakúaʼa ndáaña káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa á sákuaʼaka xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová.

Reunión xíʼin inkakaña

¿Ndáaña kéʼé na̱ testigo Jehová nu̱ú ndátakana?

Yóʼo kotoún ña̱ va̱ʼa kuniún ña̱ kéʼéna.

Kivi ku̱ʼún reunión na̱ xíkuumií ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová

Sakúaʼaka xa̱ʼa̱ reuniónndi̱. Kivi ndani̱ʼún iinña yatin nu̱ú íyoún.

Ná ndakaʼányó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús

Na̱ testigo Jehová kánana yóʼo ña̱ ku̱ʼún ña̱ va̱ʼa ndakaʼányó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús 24 tí marzo ña̱ ku̱i̱ya̱ 2024.

Sucursal

¿Ndáa míí kíʼin na̱ testigo Jehová xu̱ʼún ña̱ xíniñúʼuna?

Ndi̱ʼi̱ kǒo kéʼéndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ inkaka veʼe-ñu̱ʼu.

¿Ndáana kéʼé ña̱ kúni̱ Jehová tíempo vitin?

Ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová xa̱síín ñuu iin iinndi̱ xa̱síín tu̱ʼun káʼa̱n iin iinndi̱. ¿Ndachun va̱ʼaní ítáʼan ndiʼindi̱

Ndiʼi ña̱ ke̱ʼéna iníísaá ñuyǐví

  • 239​ País xíʼin territorio ña̱ táxi informe

  • 8.699.048​ Na̱ testigo Jehová

  • 5.666.996​ Na̱ ka̱ʼvina xíʼin yo̱o̱ tá yo̱o̱

  • 19.721.672​ Na̱ yiví ni̱xa̱ʼa̱n conmemoración ña̱ iníísaá ñuyǐví

  • 117.960​ Congregación