Skip to content

Skip to secondary menu

Sipasimuneng Jehoba

Mentawai

Pelayanan Kerajaan Kita

Pelayanan Kerajaan Kita masipatarek informasi uktuk acara-acara ka parurukat Sipasimuneng Jehoba kelé: Pasigelaijat Buko Sipunenan ka Parurukat, Sekolah Pelayanan Teokratis, samba Perhimpunan Dinas.

Catatan: Ai piga pa artikel ka edisi tercetak uktuk sara negeri támakeré ka edisi online.

 

Bojoi, konten online sigaba mui ka nganga néné tápei matarek.

Konten simatarek ka nganga néné itco kam ka silá: