Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Sipasimuneng Jehoba

Mentawai

Arepikam Taikamanua Bule’ Nusilo’ kam Purimanuaijat Sitaitatata’

 RUBEIJAT SIKAT 2

Kasei le’ Taikamanua?

Kasei le’ Taikamanua?

Sara le’ Taikamanua, oni Nia Jehoba. (Mazmur 83:18, Terjemahan Dunia Baru) Kudduat Nia iate kamanua oto ta’ iagai tuitco’ Nia. Manuntu le’ baga Nia ka tubutta samba ioba’ sita leu’et masikaroni baga ka tubu Nia. Kisedda leu’et ioba ta panuntu baga kam simakere’. (Mateus 22:35-40) Sipulu gege le’ Nia, sipasibara ake sangamberi nia.

Aibara ake sipuoiki Taikamanua Jehoba iate Malaika simagege. Ka teteret ai oi ka polak oni nia Jesus Kristus. Taikamanua Jehoba leu’et masibara ake malaika sabagei.

Jehoba masibara ake sangamberi sibabara ka manua . . . samba ka polak. Pamoilianan 4:11

 Taikamanua Jehoba masibara ake panyanyat simigi samba polak samba sibabara ka baga nia.Pamoilianan 10:6.

Taikamanua masibara ake sirimanua sipuboiki iate sipuoni Adam, sibara ka abut polak.1 Korintus 15:47.