"Ya-a Amazwi... Yawe mu Myezo Yinu"

SOLANIPO IMIKOPELE

Sambililani na Vinji

Mu Lupwa Lwinu Mungawa Insansa

Mwapepa Yehova Ponga nu Lupwa

Uzye mungacita wuuli pakuti mwayitopwa amapepo ya lupwa?