Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 26

Avyani Vino Tufwile Tuwacita pa Kuti Ing’anda ya Wufumu Yiwaloleka Icete?

Avyani Vino Tufwile Tuwacita pa Kuti Ing’anda ya Wufumu Yiwaloleka Icete?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Pa Ng’anda ya Wufumu iyili yonsinye iya Nte zya kwe Yehova pakawa izina lya kwe Leza ilitele. Acino umulimo wakuzifya vino vikononeka pa kuti Ing’anda ya Wufumu yiwaloleka icete, wawa amulimo uwucindame sana mukupepa kwitu ukusanguluke. Umuntu uwili wensinye angayikundila ukuwombako.

Pansizi ya kulongana mwayikundila ukuzifyako Ing’anda ya Wufumu. Pansizi ya kulongana awanawitu na wankazi wakayikundila ukuzifyako mu Ng’anda ya Wufumu patali patali. Umuku wonga mwe sabata kukawa uwanda wuno kukawa ukuzifya sana pa Ng’anda ya Wufumu. E eluda na umuwomvi wino akatumicila awino akapwa umulimo wakupekanya vino incito zifwile ukuwombwa. Awanawitu na wankazi wakayikundila ukuwomba incito izilekanelekani izikole ukupyela, ukukolopa, ukupuputa ivilimba ni mipando, ukuzifya amawindo, ukuzifya ivimbusu, ukusumba iviswaswa nu kuzifya uluwanza lonsinye. Cila mwaka kukawa uwanda wonga wuno kukawa ukuzifya nkaninye ivya pa Ng’anda ya Wufumu vyonsinye. Ndi acakuti tukusendako na wana witu awacitici mukuzifya ivifulo vya kulonganilapo, lyo tukuwasambilizya ukuti nawonye wacindika vyo-o ivifulo vya kupepelapo.—Ekawizya 5:1

Mwayikundila ukuwombako nga kuli ukuyanya vino vyononesile. Cila mwaka kukawa ukuceeceeta Ing’anda ya Wufumu monsinye mukasi na kunzi. Nga cakuti kuli vino vyononesile, kukawa ukuvilunjisya pa kuti Ing’anda ya Wufumu yitwalilile ukuloleka iyizima na pa kuti yitononeka nkani ica kuti pa kulunjisya vino vyononesile tutize tusumbe indalama invule. (2 Imilandu 24:13; 34:10) Ing’anda ya Wufumu yino tukupepelapo Leza, lyonsinye ifwile yiwaloleka iya wusaka. Nga cakuti tukuwombako umulimo wakuzifya ivifulo vya kupepelapo tukalanjizya ukuti twakunda Yehova swinya twacindika ni vifulo vya kupepelapo Yehova (Amalumbo 122:1) Awantu awa muwikazi na wonye wakacindika ukupepa kwitu.—2 Wakorinte 6:3.

  • Amulandu ci wuno tuzipizile ukusunga icete ivifulo vya kupepelapo?

  • Avyani vino cila liwungwe lizipizile liwacita pa kuti Ing’anda ya Wufumu yiwaloleka icete?