Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 18

Ukulanda Vino Vingasambilizya Awantu

Ukulanda Vino Vingasambilizya Awantu

1 Wakorinte 9:19-23

IVISINKA VYA KWIZUKA: Muzipizile ukusambilizya awantu mu nzila yino yingalenga wasyale wa kuyivwa ukuti wasambilizileko cimwi.

IVYA KUCITA:

  • Manyani vino awantu wamanyapo kali. Landani vino awantu wamanya kali mu nzila yino wasitela welenganyepo.

  • Ukuvwambilapo ivyewo vinji nu kwelenganyapo. Pano cayana, mungawomvya ivyewo ivipya nanti cino cicitisile pa kulondolola ivisinka vikulu. Yelenganyani pe vino vyovyo ivyewo vilemenkine na cino mukulonda ukusambilizya awantu.

  • Lekani walole umulandu wuno cino mukulanda cicindamizile. Londololani vino ivisinka vya mu Mawaliko vingawavwa. Landaniko mumwi muno wangaviwomvya.