2018-2019 E Programu ya Kulongana kwa Muputule—Kuno Kuliwa ne Kangalila wa Muputule

Womvyani e programu pano mukukonkamo pa kulongana kwa muputule. Umutwe wa kulongana kwa muputule wukuti “Sipanji!”

Sipanji!

Amulandu ci wuno citapepucila ukusipa, swinya avyani vino vingatwavwa ukuwa awasipe?

Yasukani Ya-a Amawuzyo

Ya-a amawuzyo yaliyasukwa pa kulongana.