Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPANDWA 10

A Vizimaci Vino Leza Alicitila Wano Wakamwivwila?

A Vizimaci Vino Leza Alicitila Wano Wakamwivwila?

Awavule walizyulupuka nu kwikala munsi. Imilimo 24:15

Yelenganya ivizima vino viliwa ku nkolelo vyo uliyitopwa ndi wivwila Yehova! Utaliwa ni ntazi iili yonsi mu muwili; kutaliwa ukulwala. Kutaliwa awantu wawipe, swinya awantu wonsinye waliwasuwilana.

Kutaliwa uwulumila, amalanda, nanti akulila. Kusi wino alikota nanti a kufwa.

 Muliwa ukwikala ni viwuza nu lupwa. Uwumi mu Paradaise wulizipa nkaninkaninye.

Kutaliwa intete. Awantu waliwa ni cimwemwe comolimonye.

Uwufumu Wakwe Leza wulimala intazi. Ukuwumbulika 21:3, 4