Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Amazwi Yakutalicila

Amazwi Yakutalicila

E Leza wawa nge mukwasi wa lukundo. 1 Petro 5:6, 7

E Leza we Kelewula witu, swinya akatusakamala. Ndi vino umukwasi wino wakunda awana wakwe akawasunda, e Leza akasambilizya awantu insi yonsi vino wangikala icete.

E Leza akatuuzya icisinka cino cikatuletela icimwemwe ni suwilo.

Ndi mwivwila Leza, alimitungulula nu kumicinjilila nu kumwavwa ivya kuomba ni ntazi.

Avivule vino Leza alimicitila—muliikala pe na pe!

 E Leza akati: ‘Zanji kwenene, njivwilani, apo muliwa nu wumi.’ Ayizeya 55:3