Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Mu Lupwa Lwinu Mungawa Insansa

Mu Lupwa Lwinu Mungawa Insansa