Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwakolanya Klistu Ukufuuka nu Kuyicefya

Mwakolanya Klistu Ukufuuka nu Kuyicefya

Cingatenga e Yesu wamanyisilwe sana, walanjizizye ukuyicefya nu kufuuka pano wacindakanga e Yehova mwe vyonsinye vino wacitanga (Yoha. 7:16-18) Wapusana nkaninye ne Satana wino wizile awa we Ciwa, cino cikasula “uwa lwambo.” (Yoha. 8:44) Avino na waFarise walinji, icilumba calenzile wasuula awantu wano wasuwilanga mwe Mesia (Yoha. 7:45-49) Uzye tungalanjizya wuli ukuti twayicefya nga watupa imilimo mwi wungwe?

TAMBANI VIDYO YAKUTI MWAKUNDANA”—LEWUKANI UWUZUWA NU KUYIVWA, ULUWALI 1, NU KULANZYANYA VINO VYAKONKAPO:

  • Uzye Alex walanjizizye wuli ukuti walinji ni cilumba?

TAMBANI VIDYO YAKUTI MWAKUNDANA”—LEWUKANI UWUZUWA NU KUYIVWA, ULUWALI 2, NU KULANZYANYA VINO VYAKONKAPO:

  • Uzye Alex walanjizizye wuli ukuyicefya?

    Uzye Alex wawomelezizye wuli e Bill ne Kel?

TAMBANI VIDYO YAKUTI MWAKUNDANA”—LEWUKANI ICILUMBA NU KUCITA VINO VITAYANA ULUWALI 1, NU KULANZYANYA VINO VYAKONKAPO:

  • Uzye umwanawitu Harri walanjizizye wuli ukuti atalinji amufuuke?

TAMBANI VIDYO YAKUTI MWAKUNDANA”—LEWUKANI ICILUMBA NU KUCITA VINO VITAYANA ULUWALI 2, NU KULANZYANYA VINO VYAKONKAPO:

  • Uzye umwanawitu Harri walanjizizye wuli ukufuuka?

    Avyani vino e nkazi Faye wasambilizile kwe vino umwanawitu Harri wacisile?