Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 LIVING AS CHRISTIANS

Ivizima Vino Vikufuma mu Kuwomvya Utumastandi

Ivizima Vino Vikufuma mu Kuwomvya Utumastandi

Ukulingana ni Imilimo icipandwa 5 Awina Klistu wa kutalicila wayanga mu kuwizya pi tempele, amuno apano pazanwanga sana awantu. (Imili. 5:19-21, 42) Pe yo-o impindi twalola ivizima ivivule vino vyafuma mu kuwizizya pa tumastandi.

TAMBANI VIDYO YAKUTI IVIZIMA VINO VIKUFUMA MU KUWOMVYA UTUMASTANDI, APANO MWASUKE AMAWUZYO YA-A:

  • Uzye ampindi ci yino umulimo wa kuwizizya pa tumastandi watalisile swinya watalisile wuli?

  • Acani cino utumastandi twazipila ukucila utumatebulo?

  • Avyani vino tungasambililako kwe vino vyaciticizile e nkazi?

  • Uzye vino vyaciticizile Jacob Salome vikalanjizya ukuti awuzima ci wuno wawa mu kuwombela pa tumastandi?

  • Avyani vino tukusambilila kwe Annies nu mulume pa kuti twawomba icete pa tumastandi?