Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | IMILIMO 1-3

Iwungwe lya Wina Klistu Lyapocelela Umuzimu Uwutele

Iwungwe lya Wina Klistu Lyapocelela Umuzimu Uwutele

2:1-8, 14, 37, 38, 41-47

Awa Yuda awavule wano wizile ku Yerusalemu pa Pentecost 33 C.E wafumile munsi impusane pusane. (Imili. 2:9-11) Wa-a awantu wafwile wakwatizilwe munsi zinji cingatenga wakonkanga amasundo ya kwe Musa. (Jere. 44:1) Fwandi vino walolekanga nu kulanda vifwile vyapusineko nkaninye na awaYuda wanji. Pano awantu 3,000 wabatizizwe, mwi wungwe lya Wina Klistu mwizile amuwa awantu awapusane pusane. Lelo e Baibolo yikati, “cila wanda wazanwanga pi tempile nu mwezo wonga.”—Imili. 2:46.

Uzye mungalanjizya wuli ukuti mwawika amano . . .

  • kwe wano wafuma kunsi zinji wano wawa mu cifulo cino mukawombelamo?

  • ku wanawitu na wankazi mwi wungwe wano wafuma munsi zinji?