Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Twalililani Awacincile mu vya kwe Leza na Pano Ivintu Vyapiluka

Twalililani Awacincile mu vya kwe Leza na Pano Ivintu Vyapiluka

Mwe ya-a manda ya kulecelezya ivintu vyandi vyapiluka cilawanda nye. (1Kor 7:31) Ivintu nga vyapiluka mu wumi witu, tungatonta mu vya kwe Leza icakuti na wuciwuza witu na weliwe wunganyocela pansi. Nomba acani cino cingatwavwa ukutwalilila ukuwa awacincile mu vya kwe Leza na pano ivintu vyapiluka? Tambani e vidyo yakuti Twalililani Ukuwoma mu vya kwe Leza na Pano Mwacintila ku Cifulo Cinji apano mwasuke amawuzyo yano yakonkapo:

  • Akupanda mano ci kuno umukwasi wapocelezile ukufuma ku mwanawitu?

  • Uzye icisinka ca mu Baibolo cino cikazanwa pe Mateyu 7:25 cavwile wuli lo-o ulupwa luno te twatamba?

  • Uzye ulupwa lwacisile wuli pa kuti luyipekanizizye ukucintila ku cifulo cinji, swinya ukucita wo-o kwawavwile wuli?

  • Avyani vino vyavwile ulupwa ukupiluka ukulingana ni cifulo ni wungwe kuno wacintizile?

Ivintu ivikulu vino vyapilusile mu wumi wane nombanye:

Uzye ningawomvya wuli ivisinka vya mu Baibolo vino vili mwe vidyo?