Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwawomvya Amavidyo Pano mu Kutungulula Amasambililo ye Baibolo

Mwawomvya Amavidyo Pano mu Kutungulula Amasambililo ye Baibolo

Ivya kulanjililako vikalenga awantu wawika sana amano kwe cino cikulandwapo swinya wasikwiwilila vino wakusambilila. E Yehova e Kasambilizya Mukulu wawomvizye ivya kulanjlilako pa kusambilizya awantu amasambililo amacindame. (Inta. 15:5; Jere. 18:1-6) E Yesu nawenye wawomvyanga ivya kulanjililako. (Mat. 18:2-6; 22:19-21) Amavidyo avya kulanjililako vino vikuwomba icete sana mwe ya-a amanda. Uzye mukawomvya amavidyo pano mu kutungulula amasambililo ye Baibolo?

Iwungwe lyapekanya amavidyo 10 aya kutwavwa pano tukutungulula amasambililo ye Baibolo mwe broshuwa ya Ilyasi Ilizima Lino Leza Akutunena! Umutwe we cila vidyo walingana ni wuzyo limwi pe yano yawa mu vilembo ivitifi. Pe broshuwa ya pa intaneti peni wawikapo nu tumalinki tuno tukalanjizya pano tuzipizile ukutambisya vidyo. Amavidyo yakalundapo na vinji pe vino vyawa mu mabuku yano tukawomvya pa kusambilila na wantu Baibolo.

Uzye mukalanzyanya nu musambilizi isambililo lino mukulola ukuti asa kwivwicisya vino akusambilila? Uzye akupita mu ntazi yimwi? Nga vino cili, mungavwamba vidyo yimwi pa jw.org® na pa JW Broadcasting® yino yilingine na vino akupitamo. Mungatambila ponga nu kulanzyanya vino mwatamba.

Cila mwezi kukafuma e vidyo iyipya. Acino pano mukutamba mwakwelenganya sana pe vino mungayiwomvya ku kusambilizyako wanji.