Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | JEREMIYA 8-11

Awantu Wangatunguluka vye Ngacakuti Wakukonka Uwutunguluzi Wakwe Yehova

Awantu Wangatunguluka vye Ngacakuti Wakukonka Uwutunguluzi Wakwe Yehova

Awantu watakwata amaka nanti insambu zyakuyitungulula

10:21-23

  • Pamulandu wakuti wakacema wakumuzimu awina Israeli watawuzyanga kwe Yehova, walenzile awantu wasalangane

  • Wano wakonkanga uwutunguluzi wakwe Yehova wikalanga icete, wawanga ni nsansa nu mutende