Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | MARKO 15-16

E Yesu Waficilisizye Uwusesemo

E Yesu Waficilisizye Uwusesemo

Lembani iwaliko lino likulingana nu wusesemo wuno e Yesu waficilisizye

CINO CACITISILE

  • Mar. 15:3-5

  • Mar. 15:24

  • Mar. 15:29, 30

  • Mar. 15:43, 46

UWUSESEMO

  • Amalu. 22:7

  • Amalu. 22:18

  • Ayiz. 53:7

  • Ayiz. 53:9