Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwe Wakwasi, Mwawombesya Ukwavwa Awana Winu

Mwe Wakwasi, Mwawombesya Ukwavwa Awana Winu

Awakwasi wano wakunda Leza wakalonda sana ukuti awana wawo wawe iviwuza vya kwe Yehova. Acino wakawasambilizya ivya kwe Leza ukufuma ku wunya. (Amasu. 6:7; Imilu. 22:6) Pa kucita wo-o cikalondekwa ukuwombesya, lelo mukafuma ivizima.—3 Yoh. 4

Awakwasi wangasambililako kwe Jozefu ne Maria. “Cila mwaka wayanga ku Yerusalemu pa mpindi ya ca Kupitililwa.” (Luka 2:41) Cino Jozefu ne Maria wawisileko sana amano, akwavwa ulupwa lwawo ukuwa iviwuza vya kwe Yehova. Awakwasi wangavwa awana wawo ukuwa iviwuza vya kwe Leza nga ca kuti wakucita ukulingana na vino wakusambilizya.—Amalu. 127:3-5

TAMBISYANI E VIDYO YAKUTI WATUSAMBILIZYANGA IMPINDI IYILI YONSINYE, APANO MWASUKE AMAWUZYO YANO YAKONKAPO:

  • Uzye wa Jon na wa Sharon wawisile wuli amano ku vya Wufumu pano wakuzyanga awana wawo?

  • Amulandu ci wuno awakwasi wazipizile ukusambilizya nu kusunda umwana wenga na wenga?

  • Uzye awakwasi wangavwa wuli awana wawo ukucimvya amelezyo yano wangapitamo?

  • Avyani vino iwungwe lya kwe Yehova lyatupekanizizya vino mukawomvya pa kwavwa awana winu ukuwa iviwuza vya kwe Leza?

Mwawika amano pa kuwombela Yehova ponga nu lupwa lwinu