Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | LUKA 10-11

Umulumbe wa Mwina Samaria

Umulumbe wa Mwina Samaria

10:25-37

E Yesu walanzile wo-o umulumbe pa kwasuka iwuzyo lyakuti: “Nga fwandi e wunji weweni?” (Luka 10:25-29) Wamanyile ukuti mwi Wungwe mwalinji nu kuwa ‘awantu wa misango yonsinye’ ukusanzyako awina Samaria na wina Nsi. (Yoha. 12:32) Wo-o umulumbe wasambilizizye awasambilizi wakwe ukuti wazipizile ukukunda awantu wonsinye.

YIWUZYANI UKUTI:

  • ‘Uzye nkakwivwa wuli ukuwa na wanawitu na wankazi wano wafuma ku nsi zinji?’

  • ‘Uzye nakunda ukwizya vye wano wakunda vino nakunda?’

  • ‘Uzye nzipizile ukuzifyako mumwi pa kuti nakwivwana na Wina Klistu wonsinye ponga na wano wafuma ku nsi zinji?’ (2 Kor. 6:13)

Nkulonda ukuti wa . . .

  •  twize tuwombe nawo mu mulimo wa kuwizya

  •  twize tulye nawo icakulya

  •  njize mbite ku Mapepo ya Lupwa