Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | EZEKIEL 15-17

Uzye Mukaficilisya Amalayo Yinu?

Uzye Mukaficilisya Amalayo Yinu?

17:18, 19

  • Uzye acipangano ci cino Imfumu Zedekiya yakanile ukuficilisya?

    Aviwipe ci vino vyacitisile pano Zedekiya wakanile ukuficilisya vino walayile?

  • Ivipangano na vino nalaya:

    Iviwipe vino vingafumamo nga cakuti nakana ukucita vino nalaya: