Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | IMILIMO 25-26

E Paulo Watwala Umulandu kwe Kaisare nu Kuwizizya Imfumu Herodi Agripa

E Paulo Watwala Umulandu kwe Kaisare nu Kuwizizya Imfumu Herodi Agripa

25:11; 26:1-3, 28

Nanti aca kuti tutazipizile ukusakamala ivya kulanda ndi watutwala “pa nkolelo ye wakapanzya ni zyamfumu,” tuzipizile ukupekanizizya lya nkani ivya ‘kwasuka umuntu uwili wensinye wino angatuwuzya pi suwilo litu.’ (Mat. 10:18-20; 1 Pet. 3:15) Uzye tungakolanya wuli e Paulo nga ca kuti awantu watalika ukutucuzya ukuwomvya ‘amasundo yano wawikako mu nsi?’—Amalu. 94:20.

  • Tungawomvya insambu zitu pa kucinjilila umulimo witu uwa kuwizya.—Imili. 25:11

  • Tungalanda kwa kateka mu mucinzi.—Imili. 26:2, 3

  • Impindi zimwi, tungalondolola na vino umulimo wa kuwizya watwavwa na vino wukakwavwa awantu.—Imili. 26:11-20