Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Ivya Kulanzyanya

Ivya Kulanzyanya

●○○ UMUKU WA KUTALICILA

Iwuzyo: Uzye izina lya kwe Leza weweni?

Iwaliko: Amalu. 83:18

Cino Mulilandapo: Twamanya wuli ukuti e Leza akalonda tuwe iviwuza vyakwe?

○●○ ICIPEMPU CA KUTALICILA

Iwuzyo: Twamanya wuli ukuti e Leza akalonda tuwe iviwuza vyakwe?

Iwaliko: Jemu. 4:8

Cino Mulilandapo: Acani cino tuzipizile ukucita pa kuti tuwe iviwuza vya kwe Leza?

○○● ICIPEMPU CA CITI WILI

Iwuzyo: Acani cino tuzipizile ukucita pa kuti tuwe iviwuza vya kwe Leza?

Iwaliko: Yoha. 17:3

Cino Mulilandapo: Uzye tungapalamila wuli kwe Leza wino tusilola?