Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | MATEYU 10-11

E Yesu Wasansamusyanga Awantu

E Yesu Wasansamusyanga Awantu

11:28-30

“Ikoli lyane lyapepuka”

E Yesu wamanyile sana ukupanga amakoli pano wawombanga umulimo wa wukawaza. Afwile wawikangako icimwenda nanti umukwela uwutonte tonte pa kuti pano inyama yikuwomba ayilanga yikuwomba icete ukwasowa ukuyikuluzula mu nsingo. Ndi twazwala ikoli lya kwe Yesu ilya kuwa awasambilizi wakwe pa wanda wakubatizwa, tukatalika ukuwomba umulimo uwuwome, nanti ciwe wowo, wo-o umulimo wukatusansamusya swinya tukapaalwa sana.

Amapaalo ci yano mwazana ukufuma pano mwazwalizile ikoli lya kwe Yesu?