Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | MATEYU 8-9

E Yesu Wakunzile Awantu

E Yesu Wakunzile Awantu

Ivipandwa 8 nu 9 mwi buku lya kwe Mateyu vikalanda pa mulimo wuno Yesu wawomvile mu citungu ca Galili. Pano Yesu wapozizye awantu walanjizizye ukuti wawa na maka, lelo icikulu nkani walanjizizye ukuti wakunda sana awantu swinya wa wawikako amano.

 1. E Yesu wapozizye uwa mambombo.—Mat. 8:1-3

 2. E Yesu wapozizye umuwomvi wa musilikali.—Mat. 8:5-13

  Wapozizye e nyinavyala wa kwe Peter.—Mat. 8:14, 15

  Wafumizye ivimizimu viwipe nu kupozya wonsinye wano walwile.—Mat. 8:16, 17

 3. E Yesu wafumizye ivimizimu iviwipe sana nu kuviwinjila mwa kapoli.—Mat. 8:28-32

 4. E Yesu wapozizye umulemale amanama.—Mat. 9:1-8

  Wapozizye umwanaci wino walemile ku cakuzwala cakwe nu kuzyulupula umwana mwanaci wakwe Yairo.—Mat. 9:18-26

  Wapozizye intonko na wawiwi.—Mat. 9:27-34

 5. E Yesu watandalanga mu misumba na mutwaya akupozya indwala zyonsinye ni ntenda zya misango yonsi.—Mat. 9:35, 36

Uzye ningalanjizya wuli ukuti nakunda awantu swinya na wawikako amano?