Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | ZAKARIYA 1-8

“Walilema ku Cizwalo ca mu Yuda”

“Walilema ku Cizwalo ca mu Yuda”

8:20-23

Awantu 10 ukufuma mu mivwango yonsinye walilema ku cizwalo ca mu Yuda nu kuti: “Tukasi tupite swensi.” Mwe ya-a amanda ya kulecelezya, awantu ukufuma munsi impusane pusane wakwiza mukupepa Yehova ponga na Wina Klistu awapakwe

Uzye anzila ci zino awa mung’onzi zinji wakalanjizya ukuti wakutunjilila Awina Klistu awapakwe?

  • Wakawomba umulimo wa kuwizya nu mwezo wonsi

  • Wakasangwilako pakutunjilila umulimo wakuwizya