Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo wa Kuwizya—Mwakwavwa Awantu Ukuya pa JW.ORG

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo wa Kuwizya—Mwakwavwa Awantu Ukuya pa JW.ORG

CINO KWACINDAMILA: Amabuku yitu yonsinye yano tukawomvya mu mulimo wa kuwizya yakatungulula awantu pa jw.org. Swinya cino kwawela amakardi ne trakiti ya kuti Uzye Akwinya Kuno Tungazana Ivyasuko ku Mawuzya Amacindame?, akutungulula awantu kwe webusaiti yitu. Mungawomvya jw.org ukutumila umuntu ibuku lino tukawomvya mu mulimo wa kuwizya ukuwomvya intaneti, nanti ukupa umuntu e linki yino yingalenga aye pa webusaiti maka maka nga ca kuti akalanda ululimi lunji. Nga ca kuti watuwuzya iwuzyo lino litalandwapo mu mabuku yano tukawomvya mu kuwizya, ukumanya ivya kuwomvya cete webusaiti, kuliwatwavwa mu mulimo wa kuwizya.

IVYA KUCITA:

  • Ukuwomvya pa “AMASAMBILIZYO YA MU BAIBOLO.” Nga ca kuti mukulanzyanya nu mukwasi wuno akulonda ukumanya ivya kucita pa kukuzya awana, yanji pa AMASAMBILIZYO YA MU BAIBOLO > AWATWALANE NU LUPWA.

  • Ukuwomvya pa “AMABUKU.” Nga ca kuti mukulonda ukulanzyanya nu muwuyo ku sukulu ukuwomvya e broshuwa wa kuti Ivyasuko ku Mawuzyo 10 Yano Awaciti Wakawuzya, yanji pa AMABUKU > AMABUKU NA MA BROSHUWA.

  • Ukuwomvya “PA NTE ZYA KWE YEHOVA.” Nga ca kuti wuno mukawomba nawe akulonda ukumanya vino twazumilamo, yanji PA NTE ZYA KWE YEHOVA > AMAWUZYO YANO AWAVULE WAKAWUZYA.

TAMBISYANI VIDYO YA KUTI MWAKWAVWA AWANTU UKUYA PA JW.ORG, APANO MULOLE PANO MUNGANA IVYEWO PA WEBUSAITI PA KWAVWA:

  • wino akati Leza kutawa

  • wino waponezilwe nu wusanso

  • wino watonta

  • wino akulonda ukumanya kuno kukafuma indalama zyo tukawomvya mu mulimo witu

  • wino ali ku nsi yinji akulonda ukuzanwa mu kulongana ku nsi yawo