Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Ivya Kulanda

Ivya Kulanda

●○○ UMUKU WA KUTALICILA

Iwuzyo: Uzye Baibolo yingavwa wuli awatwalane?

Iwaliko: Kolo. 3:12

Cino mulilandapo: Uzye Baibolo yingavwa wuli awakwasi?

○●○ ICIPEMPU CA KUTALICILA

Iwuzyo: Uzye Baibolo yingavwa wuli awakwasi?

Iwaliko: Kolo. 3:21

Cino mulilandapo: Uzye Baibolo yingavwa wuli awacitici?

○○● ICIPEMPU CA CITI WILI

Iwuzyo: Uzye Baibolo yingavwa wuli awacitici?

Iwaliko: Imilu. 2:11

Cino mulilandapo: Acani cino calenga ukuti ukusunda kwa mu Baibolo kwatwavwa lyonsinye?