E nkazi akuwomvya trakiti pa kulanjizya awantu ivya kuya pa jw.org mu São Paulo ku Brazil

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO August 2018

Ivya Kulanda

Ukulanda pa wucindami we Baibolo mwe ya-a amanda.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Muwasalifya

Wonsinye wano wakakolanya Klistu wazipizile ukukunda nu kusalifya awantu wonsinye, asa mulandu nu mutundu, imipepele na kuno wafuma.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Yizukani Muka Loti

Uzye tungacita wuli pa kuti ivya musango wo-o vitatuciticizile? Tungacita wuli nga ca kuti twalola ukuti tutalisile ukukunda ivyuuma ukucila ivya kwe Leza?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Sambililako ku Cilanjililo ca Wamaina 10

Mu cilanjililo ce Yesu ica wamaina 10, uzye uwa ku wufumu, awazya, ni ndalama vimililangako cani?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo wa Kuwizya—Mwakwavwa Awantu Ukuya pa JW.ORG

Amabuku yitu yonsinye yano tukawomvya mu mulimo wa kuwizya yakatungulula awantu pa jw.org. Ukumanya ivya kuwomvya cete webusaiti, kuliwatwavwa mu mulimo wa kuwizya.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYE KWE LEZA

“Ukuluwuka Kwinu Kupalamizile”

E Yesu nombanye wandi ayize mu kupingula. Pa kuti tukapusuke, tuzipizile ukuyipekanya.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwayipekanya Ukutetela Wanji

E Yehova Leza nu Mwana wakwe wakalola vino umuwembu alapizile mu mwezo wakwe pa kuti wamutetele.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Swensinye Yesu Watufwizile

E Yesu wafwizile awawembu. Pa mulandu wa kuti tutapwililika, uzye tungalanjizya wuli ulukundo lwa kwe Klistu ku wanawitu na nkazi?