Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA | 1 WAKORINTE 7–9

Uwusimbe Aca Wila

Uwusimbe Aca Wila

7:32, 35, 38

Awina Klistu awavule wazana ukuti uwusimbe wukalenga wawombesya mu mulimo wa kwe Yehova nu kupanga iviwuza ivivule, swinya wakapalamila sana kwe Yehova.

Wakuwizya mu Australia, mu 1937; Mu 1947, e nkazi wino wafuma kwi sukulu lya Gileadi wafika ku Mexico kuno wamutumile

Akuwizya mu Brazil; wali mwi Sukulu lya Kawizya wa Wufumu ku Malawi

IWUZYO LYA KWELENGANYAPO: Nga ca kuti mwe wasimbe, avyani vino mungacita pa kuwomvya icete uwusimbe winu?

Uzye awa mwi wungwe wangawomelezya wuli awasimbe?