Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | MATEYU 27-28

Yanji Kapangani Awasambilizi—Amulandu Ci, Akwinye, Swinya Amunzila Ci?

Yanji Kapangani Awasambilizi—Amulandu Ci, Akwinye, Swinya Amunzila Ci?

28:18-20

Amulandu ci? E Yehova wapa Yesu amaka amavule aya kuteka

Akwinye? E Yesu wakonkomecezizye awatumwa wakwe ukupanga awasambilizi ukufuma “mu nko zyonsi”

Ukusambilizya awantu ukukonka vyonsinye vino Yesu wakonkomecezizye kusisila

  • Anzila ci zino tukasambilizizyamo awantu ukukonka vino Yesu watukonkomecezizye?

  • Anzila ci zino tukakwavwilamo awasambilizi witu ukukonka vino Yesu wasambilizizye?

  • Anzila ci zino tukakwavwilamo awasambilizi witu ukukonka ica kulolelako ca kwe Yesu?