Wapocelela e nkazi wino walesile ukwiza ku Ng’anda ya Wufumu

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO April 2017

Ivyakulanda pa Kuwizya

Ivyakulanda pakusila awantu e magazine ye Loleni! ni vyakusambilizya awantu iciine pa Wufumu wa kwe Leza. Womvyani vyo-o ivyewo pa kupekanya vino mungalanda pa lwinu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwaleka Yehova Amimumunga mu Melenganyo na mwe Vino Mukacita

E Nakamata Mukulu akatumumunga pakuti tuwe ni miwele mizima lelo aswewano tufwile ukuwombesya.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwawapocelela ni Nsansa

Wensinye wino wiza mukulongana afwile ukulola ukuti swe wina Klistu twakundana. Uzye avyani vino mungacita namwe pakuti uwili wensinye awawa ni nsansa ndi ali pa Ng’anda ya Wufumu?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uzye Mwawa “nu Mwezo Wakumanya” Yehova?

Mwe Jeremiya icipandwa 24, e Yehova wakolinye awantu ku makunyu. Uzye awaweni wano walinji ngati amakunyu amazima swinya tungacita wuli pakuwakolanya?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mungavwa Umwina Klistu Wino Watonta

E Yehova acili akalola wano watonta ukuti wacindama nkaninye. Uzye tungacita wuli pakuwavwa ukunyoka mwi wungwe?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwasipa ndi Vino Jeremiya Walinji

E Jeremiya walandizile lyankani ukuti umusumba wa Yerusalemu wuliyononwa. Uzye wacisile wuli pakutwalilila ukuwa umusipe?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Indwimbo zya Wufumu Zikatuwomya

Ukwimbila indwimbo zya Wufumu kwa womizye awanawitu mu nkambi ya Sachsenhausen. Zyo-o indwimbo zingatuwomya pano tukupita mu ntazi.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yehova Walandizile Lyankani Ukuti Kuliwa Icipangano Cipya

Uzye icipangano cipya capusana wuli ni cipangano ci Sundo swinya amunzila ci muno tungati mwawa amapalo ya muyayaya?