Mur fil-kontenut

Il-Bibbja tbiddel il-ħajjiet

Grazzi għal dawn l-esperjenzi personali, int tistaʼ tara kif il-Kelma t’Alla għenet lil uħud minn madwar id-dinja biex ibiddlu ħajjithom għall-aħjar.

Ħajja bi skop

Bl-Għajnuna t’Alla Rġajna Saħħaħna ż-Żwieġ Tagħna

Il-prinċipji li hemm fil-Bibbja jaħdmu u jistgħu jgħinu lil kull min għandu l-problemi fiż-żwieġ.

Juan Pablo Zermeño: Ġeħova Tani Ħajja bi Skop

Esperjenzi diffiċli jistaʼ jkollhom effett qawwi u dejjiemi fuq ħajjitna. Minkejja t-trobbija diffiċli li kellu, sir af kif Juan Pablo sab skop veru, paċi, u ferħ f’ħajtu.

Johny u Gideon: Kienu għedewwa, issa aħwa

Fʼxi postijiet, il-mibegħda razzjali hija parti mill-ħajja taʼ kuljum. Ara kif żewġt irġiel fl-Afrika t’Isfel irnexxielhom jegħlbu dan.

L-Imħabba Tistaʼ Tirbaħ il-Mibegħda?

Jistaʼ jkun diffiċli biex tneħħi l-preġudizzju. Ara kif Lhudi u Palestinjan irnexxielhom jagħmlu dan.

Tliet mistoqsijiet biddluli ħajti

Meta l-għalliema u l-istudenta biddlu l-irwol, Doris Eldred sabet it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħha dwar il-ħajja.

Ma ridtx immut!

Darba minnhom Yvonne Quarrie staqsiet, “Għala qiegħda hawn?” It-​tweġiba biddlitilha ħajjitha.

Ġeħova għamel tant għalija

Meta kienet żgħira Crystal ġiet abbużata sesswalment. Il- Bibbja kif għenitha ssir ħabiba t’Alla u biex ikollha għal xiex tgħix?

Sirt Naf li Alla Jimpurtah min-Nies Deaf

Għalkemm Jeson kien deaf ma kienx diffiċli għalih biex jiżviluppa relazzjoni mill-​qrib m’Alla.

Fl-aħħar kien hemm il-paċi bejni u bejn missieri

Sir af għala Renée kien jieħu d-droga u l-alkoħol u kif setaʼ jaqtagħhom darba għal dejjem.

Issa nħoss li nistaʼ ngħin lil oħrajn

Julio Corio sofra inċident traġiku u ħass li Alla ma jimpurtahx minnu. L-iskrittura taʼ Eżodu 3:7 għenitu jbiddel il-ħarsa tiegħu.

Kont ngħix ħajja egoistika

Christof Bauer taha għall-qari tal-Bibbja hu u jaqsam l-Atlantiku f’dgħajsa tal-qlugħ żgħira. X’tgħallem minnha?

Ridt niġġieled l-inġustizzja

Rafika ngħaqdet maʼ grupp involut fil-politika biex tiġġieled kontra l-inġustizzja soċjali. Imma saret taf li l-Bibbja twiegħed li se jkun hemm paċi u ġustizzja taħt is-Saltna t’Alla.

“M’Għadnix Inħoss li Rrid Nirranġa l-​Problemi tad-​Dinja”

Raġel kien jiġġieled għad-​drittijiet tal-​annimali u n-​nies. Il-​Bibbja kif għenitu jitgħallem x’ħa jirranġa l-​problemi li għandna?

Għalija, Alla ma kienx jeżisti

Individwu li f’żgħożitu kien influwenzat ħafna mill-​ateiżmu u l-​Komuniżmu, kif beda japprezza l-​Bibbja?

Tibdil fir-reliġjon

Weġbuli kull mistoqsija mill-Bibbja!

Isolina Lamela kienet soru Kattolika, imbagħad saret attivista Komunista, saret iddiżappuntata bit-tnejn li huma. Iktar tard iltaqgħet max-Xhieda ta’ Ġeħova, li għenuha ssib skop ċar fil-ħajja mill-Bibbja.

Qtajt Qalbi mir-Reliġjon

Tom ried jemmen f’Alla imma qataʼ qalbu mir-reliġjon. Meta beda jistudja l-Bibbja, kif għenu jkollu tama?

“Ġeħova ma nsinix”

Din il-mara reliġjuża ħafna sa fl-aħħar sabet it-tweġibiet Skritturali għall-mistoqsijiet tagħha dwar għala mmutu u x’jiġri wara l-mewt. Sir af kif il-verità bidlitilha ħajjitha.

“Kienet il-Ħolma Tiegħi li Nsir Qassis”

Minn żgħożitu, Roberto Pacheco kellu l-mira li jsir qassis Kattoliku. Tgħallem x’kien li biddillu ħajtu.

“Riduni Nsir Naf Għalija Nnifsi X’tgħid il-Bibbja Verament”

Luis Alifonso ried isir missjunarju Mormon. Studju tal-Bibbja kif biddillu l-miri u l-ħajja tiegħu?

Drogi u alkoħol

Bdejt ngħix fit-toroq

L-effett tal-vjolenza, id-droga, u alkoħol żejjed ġiegħlu lil Antonio jaħseb li l-ħajja kienet bla skop. X’kien li biddillu fehmtu?

Tgħallimt nirrispetta lin-nisa u lili nnifsi

Joseph Ehrenbogen qara xi ħaġa fil-Bibbija li għenitu jbiddel kompletament ħajtu.

Iddejjaqt bil-mod kif kont qed ngħix

Dmitry Korshunov kien alkoħoliku, imma beda jaqra l-Bibbja kuljum. Xi mmotivah biex jagħmel bidliet drastiċi f’ħajtu u jsib ferħ veru?

“Sa fl-Aħħar Sibt il-Libertà Vera”

Ara kif il-Bibbja għenet żagħżugħ jieqaf ipejjep u ma jibqax jabbuża mid-drogi u l-alkoħol.

Kriminalità u vjolenza

“Kont qed nistieden il-mewt tiegħi”

X’qanqal lil dan il-membru taʼ gang minn El Salvador biex ibiddel ħajtu?

Kienet taqbiżli bl-ikrah

Wieħed li kien membru taʼ gang jemmen li l-persuna li hu llum turi li l-Bibbja għandha l-qawwa biex tbiddel in-nies. Issa jgawdi relazzjoni mill-qrib m’Alla.

Kont mimli rabja u vjolenti

X’ġiegħel lil ġellied mill-Messiku jrid ibiddel il-personalità tiegħu?

Ħajti Kienet Sejra mill-​Ħażin għall-​Agħar

Stephen McDowell kien żagħżugħ vjolenti. Imma ddeċieda jibdel ħajtu meta sħabu qatlu lil xi ħadd.

Iġġilidt kontra l-inġustizzja u l-vjolenza kif naf jien

Antoine Touma kien jinqalaʼ fil-kung fu, imma l-iskrittura tal-1 Timotju 4:8 biddlitlu ħajtu.

Qatt ma mort imkien mingħajr ir-rivolver

Annunziato Lugarà kien fi klikka vjolenti, imma ħajtu nbidlet meta mar is-Sala tas-Saltna.

“Ħafna Nies Kienu Jobogħduni”

Tgħallem kif studju tal-Bibbja għen bniedem vjolenti isir wieħed li jġib il-paċi.

Sports, mużika, u divertiment

Jason Worilds: Meta Taqdi lil Ġeħova, Dejjem Toħroġ Rebbieħ

Jekk inpoġġu lil Ġeħova l-ewwel f’ħajjitna, dejjem se nkunu ferħanin.

Donnu kelli kulma ridt

Stéphane kien mużiċist żagħżugħ u popolari, imma ħass vojt kbir. Kif sab ferħ veru u skop fil-ħajja?

L-aqwa premju taʼ ħajti

X’wassal lil plejer professjonali tat-tenis biex jibda jaqsam m’oħrajn dak li tgħallem mill-Bibbja?

“Il-Martial Arts Kien l-Iktar Ħaġa Importanti f’Ħajti”

Erwin Lamsfus darba staqsa lil sieħbi, “Ġieli ħsibt x’inhu l-iskop tal-ħajja?” It-tweġiba biddlitlu ħajtu.

Waqajt ħafna drabi qabel ma rnexxieli

Raġel kif rebaħ il-vizzju tal-pornografija u kiseb il-paċi tal-moħħ li twiegħed il-Bibbja?

Kont inħobb il-​baseball iktar minn kull ħaġa oħra!

Samuel Hamilton kien moħħu biss fl-​isport, imma studju tal-​Bibbja biddillu ħajtu.

“Il-wegħda taʼ ġenna tal-art biddlitli ħajti!”

Ivars Vigulis bena ħajtu madwar il-fama, il-glorja, u l-eċċitament tat-tlielaq tal-muturi. Kif effettwawlu ħajtu l-veritajiet tal-Bibbja?