Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Fehmiet dwar l-​oriġini tal-​ħajja

 

Riċerkatur tal-moħħ jispjega t-twemmin tiegħu

Il-Professur Rajesh Kalaria jitkellem dwar ix-xogħol u t-twemmin tiegħu. X’ġiegħlu jinteressa ruħu fix-xjenza? X’ġiegħlu jerġaʼ jikkunsidra l-oriġini tal-ħajja?

Irène Hof Laurenceau: Kirurga tal-ortopedija tispjega l-fidi tagħha

Ix-xogħol tagħha dwar is-saqajn artifiċjali qanqalha biex tiddubita l-evoluzzjoni.

Monica Richardson: Tabiba tispjega t-twemmin tagħha

Hi eżaminat jekk it-twelid kienx miraklu jew jekk kellux disinjatur. Għal liema konklużjoni waslet mill-esperjenza tagħha bħala tabiba?

Embrijologu jispjega t-twemmin tiegħu

Il-Professor Yan-Der Hsuuw emmen bl-evoluzzjoni, imma bidel ħsiebu wara li sar xjentist tar-riċerka.

Konsulent kirurgu jispjega t-twemmin tiegħu

Għal bosta snin, Dr. Guillermo Perez kien jemmen fl-evoluzzjoni, imma issa hu konvint li ġisimna ġie ddisinjat minn Alla. X’ġiegħlu jbiddel fehmtu?

Speċjalista tal-Kliewi Tispjega Għala Għandha Fidi f’Alla

Tabiba li qabel kienet atea għala bdiet taħseb dwar Alla u l-iskop tal-ħajja? X’qanqalha tbiddel il-ħarsa tagħha lejn dawn l-affarijiet?

Wieħed li jiżviluppa s-softwer tal-kompjuters jispjega t-twemmin tiegħu

Meta Dr. Fan Yu beda l-karriera tiegħu bħala riċerkatur fil-matematika kien jemmen bl-evoluzzjoni. Issa jemmen li l-ħajja ġiet iddisinjata u maħluqa minn Alla. Għaliex?

Massimo Tistarelli: Disinjatur tar-robots jispjega t-twemmin tiegħu

L-istima għolja li kellu lejn ix-xjenza wasslitu biex jiddubita jekk l-evoluzzjoni hix minnha.

Xjentist tal-fiżika jispjega għala għandu fidi f’Alla

Żewġ fatti dwar in-natura kkonvinċew lil Wenlong He li hemm Ħallieq.

“Jien konvint li hemm Ħallieq”

Frédéric Dumoulin kien diżgustat bir-reliġjon u għalhekk sar ateu. L-istudju tal-Bibbja kif ukoll id-disinn ta’ affarijiet ħajjin kif ikkonvinċewh li hemm Ħallieq?

Bijoteknologu jispjega t-twemmin tiegħu

Dr.Hans Kristian Kotlar studja dwar l-immunità. Dan ġiegħlu jistaqsi dwar l-oriġini tal-ħajja. L-istudju tiegħu tal-Bibbja kif wieġeb il-mistoqsijiet li kellu?

Mikrobijologa tispjega t-twemmin tagħha

Il-komplessità mhix mistennija tal-kimika taċ-ċellula wasslet lil Feng-Ling Yang, xjenzjata fit-Tajwan, biex tbiddel ħarsitha dwar l-evoluzzjoni. Għala?

Bijokimika Tispjega t-Twemmin Tagħha

Tgħallem il-fatti xjentifiċi li kkunsidrat hi u għala għandha l-fidi fil-Kelma t’Alla.

Bijokimiku Jispjega t-Twemmin Tiegħu

X’ġiegħel lil dan ir-riċerkatur jerġa’ jikkunsidra l-oriġini tal-ħajja u xi kkonvinċieh li l-Bibbja hi minn Alla?

Matematiku jispjega għala għandu fidi f’Alla

Il-Professor Gene Hwang għala jsib li t-twemmin reliġjuż tiegħu mhux f’konflitt mal-istudji sekulari tiegħu?

Pjanista tal-Mużika Klassika Jispjega t-Twemmin Tiegħu

Il-mużika nfisha kkonvinċiet raġel li qabel kien ateu biex jemmen fil-Ħallieq. X’wasslu biex jemmen li l-Bibbja hi minn Alla?

Petr Muzny: Professur tal-liġi jispjega t-twemmin tiegħu

Petr twieled taħt reġim Komunist. L-idea taʼ Ħallieq kienet titqies bħala frugħa. Innota għala biddel fehmtu.