Għala għandna nobdu lill-ġenituri tagħna? Ara kif Caleb jitgħallem għala dan hu importanti.