Għallem lil uliedek dwar tliet subien żgħażagħ li obdew lil Alla.