Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Saħħa fiżika u mentali

Saħħa tajba

Il-mard—Kif tistaʼ tnaqqas ir-riskju?

Il-ġisem tiegħek qed jiġġieled kuljum kontra għedewwa silenzjużi u li ma jidhrux imma li jistgħu joqtluk.

It-triq li twassal għall-ferħ veru—Is-saħħa fiżika u l-abbiltà li tirkupra

Jekk xi ħadd ikollu problema taʼ saħħa, ifisser dan li qatt mhu se jkun ferħan?

Kif Nistaʼ Nikkontrolla l-Piż Tiegħi?

Aqra x’għamlu żgħażagħ oħra biex inaqqsu u jikkontrollaw il-piż tagħhom.

Arja friska u dawl tax-xemx—“Antibijotiċi” naturali?

Ix-xjenza moderna tikkonferma l-eżattezza tal-osservazzjonijiet li saru matul is-seklu 19.

Inkampaw mal-mard

Mard Kroniku—Tista’ Tgħin il-Bibbja?

Iva! Sir af tliet passi li jgħinuk tkampa ma’ mard kroniku.

Hi l-ħajja taʼ min jgħixha meta jkollok marda serja?

Sir af kif xi wħud kampaw meta kellhom marda serja.

X’Tagħmel Jekk Għandek Problema taʼ Saħħa?—L-1 Parti

Erbaʼ żgħażagħ jiddeskrivu x’jgħinhom ikampaw mal-problemi taʼ saħħa li għandhom u kif iżommu attitudni pożittiva.

Xi Ngħidu Jekk Għandek Problema taʼ Saħħa?—It-2 Parti

Aqra esperjenzi taʼ żgħażagħ li tgħallmu jkampaw maʼ problemi kbar taʼ saħħa filwaqt li żammew attitudni pożittiva.

Xi ngħidu jekk għandi problema taʼ saħħa? (It-3 parti)

L-esperjenzi taʼ tliet żgħażagħ jistgħu jgħinuk issir taf kif tkampa.

“Nirrifjuta li noqgħod nhewden fuq il-marda tiegħi”

Elisa minn fejn iġġib is-saħħa biex tissaporti u saħansitra kultant tinsa li hi marida?

Inkampaw mad-diżabilitajiet

Ġeħova ‘Kuljum Iġorr it-Tagħbija Għalija’

Minkejja problemi ta’ saħħa serji, x’għen lil waħda oħt min-Namibja biex taqdi bħala pijuniera bil-ferħ għal iktar minn 20 sena?

Insib is-saħħa fid-dgħufija tiegħi

Mara f’siġġu tar-roti tikseb “qawwa iktar min-normal” permezz tal-fidi tagħha.

Il-ħajja mingħajr il-vista

In-nies għomja jistgħu verament jiżviluppaw iżjed is-sensi tas-smigħ, xamm u mess?

Għajnejn Jairo—Il-mod tiegħu ta’ kif jaqdi u jqim lil Alla

Minkejja li jbati b’waħda mill-iżjed forom kiefra ta’ paralisi ċerebrali, Jairo għandu ħajja ta’ min jgħixha.

Il-Mediċina Tiegħu Hi li Jaqdi lil Alla!

Onesmus twieled bl-osteogenesis imperfecta, jew bil-marda tal-għadam fraġli. Il-wegħdi t’Alla mniżżlin fil-Bibbja kif inkuraġġewh?

Sibt it-tama meta l-iktar kelli bżonnha

Ta’ 20 sena, Miklós Aleksza spiċċa diżabilitat wara inċident traġiku. Il-Bibbja kif għenitu jsib tama għal futur aħjar?

Għajnuna lix-xjuħ u lill-morda

Jekk ġenitur ikun marid

Int m’intix l-uniku żagħżugħ li għaddej minn sitwazzjoni simili. Sir af x’għen lil żewġ żgħażagħ ikampaw.

Meta xi ħadd għażiż ikollu marda terminali

Il-membri tal-familja kif jistgħu jfarrġu u jieħdu ħsieb xi ħadd għażiż għalihom li jkun marid b’marda terminali? Dawk li jieħdu ħsieb kif jistgħu jkampaw mal-emozzjonijiet li jistgħu jesperjenzaw matul iż-żmien tal-marda?

Mard u kundizzjonijiet taʼ saħħa

X’għandek tkun taf dwar id-diżordnijiet mentali

Disa’ passi jistgħu jgħinuk tkampa b’suċċess b’diżordni mentali.

Id-dijabete—Tista’ tnaqqas ir-riskju?

Sa disgħin fil-mija ta’ dawk li jbatu mill-prediabetes lanqas biss ikunu konxji tagħha.

Dak li Għandek Tkun Taf Dwar l-Epilessija

Sir af xi fatti bażiċi dwar din il-marda li spiss in-nies ma tantx jafu dwarha.

Mard tal-ħanek—Tbati bih?

Il-mard tal-ħanek hu wieħed mill-iktar mard orali komuni fid-dinja. X’jikkaġunah? Kif tista’ tkun taf għandekx? U kif tista’ tnaqqas ir-riskju li jkollok il-mard tal-ħanek?

Allerġija għall-ikel u intolleranza għall-ikel—X’inhi d-differenza?

Hemm xi riskji li wieħed jagħmel dijanjosi tiegħu nnifsu?

X’għandek tkun taf dwar il-malarja

Tistaʼ tipproteġi ruħek jekk tgħix jew biħsiebek iżżur pajjiż fejn il-malarja hi komuni.

Kif Tkampa mal-Isfidi tal-Menopawsa

Iktar ma int u l-maħbubin tiegħek tifhmu x’inhi l-menopawsa, iktar se tkunu tistgħu tkampaw mal-isfidi li jiġu magħha.

Dipressjoni

Il-Bibbja X’Tgħid Dwar id-Dipressjoni?

Sir af għala d-dipressjoni tolqot lil ħafna nies u kif il-Bibbja tista’ tgħinek tkampa ma’ sentimenti negattivi.

Għala tibqa’ tgħix?

Xi jġiegħel lil xi ħadd iqis il-mewt bħala ħabiba?

Meta l-ħajja tidher diffiċli wisq

Il-ħajja hi taʼ min jgħixha minkejja kull diffikultà.

Id-dipressjoni fost iż-żgħażagħ—Għala? X’jistaʼ jgħinhom?

Sir af is-sinjali, is-sintomi, u x’jistaʼ jikkaġunaha. Ara x’jistgħu jagħmlu l-ġenituri u oħrajn biex jgħinu.

X’Nistaʼ Nagħmel Biex Ma Nibqax Inħoss Dawn id-Dwejjaq Kollha?

Sir af x’tistaʼ tagħmel meta jaħkmuk id-dwejjaq.

Kif nistaʼ nkampa mad-​dipressjoni?

Dawn il-​pariri jistgħu jgħinuk tieħu l-​passi li hemm bżonn biex tkampa u tħossok aħjar.

Tista’ l-Bibbja Tgħinni Jekk Jien Dipress?

Hemm tliet affarijiet li Alla jagħti b’mod ġeneruż lil dak li jkun biex jgħinu jkampa mas-sentimenti tad-dipressjoni.

Ansjetà u stress

Kif nistaʼ nkampa mal-ansjetà?

Sitt suġġerimenti jistgħu jgħinuk biex l-ansjetà taħdem favurik minflok kontrik.

Tista’ tgħinek il-Bibbja meta tkun ansjuż?

L-ansjetà tidher li hi parti mill-ħajja. Nistgħu nsibu serħan minnha?

Dak li tgħid il-Bibbja dwar l-ansjetà

L-ansjetà t-tajba tistaʼ tkun utli; il-ħażina, taʼ ħsara. Kif tistaʼ tittratta magħha b’suċċess?

L-istress—Kif timmaniġġah

Għajnuna prattika mill-Bibbja tista’ tgħinek timmaniġġa l-istress li jiġi minħabba erba’ sorsi komuni.

L-isfida: Qed jintalab wisq minnek

Jekk tipprova tagħmel kollox, għandu mnejn tispiċċa ma tkun tistaʼ tagħmel xejn. Kif tistaʼ tnaqqas l-istress tiegħek?

Kif nistaʼ nevita li jkolli burnout?

Xi jwassal għal din il-​kundizzjoni? Qiegħed f’riskju? Jekk iva, x’tistaʼ tagħmel dwarha?

Meta bintek adoloxxenti tkun stressjata

Ħafna tfajliet iħossu li l-ħajja diffiċli wisq għalihom minħabba l-bidla li jkunu qed jesperjenzaw. Il-ġenituri kif jistgħu jgħinuhom ikampaw bl-istress?

Jien perfezzjonist?

Kif tistaʼ tagħraf id-​differenza bejn li tipprova tagħmel l-​aħjar li tistaʼ u li tipprova tagħmel l-impossibbli?

Kif tittratta mal-bidliet

Bidla ma tistax tiġi evitata. Ikkunsidra x’għamlu xi wħud biex jittrattaw magħha b’suċċess.

Kura medika

Jista’ Kristjan Jaċċetta Kura Medika?

Jimpurtah Alla liema kuri mediċi nagħżlu?

Meta xi ħadd maħbub ikun marid

L-appuntamenti mat-tobba u li jkollok tibqaʼ l-isptar jistgħu jkunu stressanti ħafna. Kif tistaʼ tgħin ħabib jew qarib jagħmel l-aħjar li jistaʼ f’sitwazzjoni diffiċli?