Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Kif inkampaw maʼ traġedja

Tbatija

Dak li tgħid il-Bibbja dwar it-tbatija

Jimpurtah Alla mill-provi u l-uġigħ tagħna?

It-tbatija—Hi kastig mingħand Alla?

Qed juża Alla l-mard jew it-traġedji biex jikkastiga lin-nies għal dnubiethom?

Kif nistaʼ nkampa maʼ traġedja?

Żgħażagħ jirrakkontaw x’għenhom ikampaw.

X’għandi nkun naf dwar l-attakki sesswali?—It-2 parti: Kif tistaʼ tħossok aħjar

Aqra l-esperjenzi taʼ xi vittmi tal-abbuż li rnexxielhom iħossuhom aħjar.

Alla Għala Jippermetti l-Ħażen u t-Tbatija?

Il-ħażen kif beda, u Alla għala ħallieh ikompli? Xi darba jkun hemm tmiem tat-tbatija?

Alla għala jippermetti t-​tbatija?

Ħafna jistaqsu għala d-​dinja hi daqstant mimlija bit-​tbatija u l-​mibegħda. Il-​Bibbja tipprovdi tweġiba taʼ sodisfazzjon u faraġ.

Alla Għala Ppermetta l-Olokawst?

Ħafna nies staqsew għala Alla ta’ mħabba ppermetta tant tbatija. Il-Bibbja tagħti tweġibiet sodisfaċenti!

It-Tmiem tat-Tbatija Huwa Qrib!

Alla wiegħed li se jneħħi kulma jikkaġuna t-tbatija. Kif u meta se jagħmlu dan?

Mewt taʼ xi ħadd maħbub

Meta xi ħadd maħbub imut

Kif nistgħu nkampaw bin-niket? U hemm xi tama għall-maħbubin tagħna li?

Meta tgħaddi minn traġedja—Meta titlef lil xi maħbub fil-mewt

Sittax-il sena ilu, ħames membri tal-familja ta’ Ronaldo mietu f’inċident tat-traffiku. Għalkemm iħoss vojt f’qalbu, hu sab paċi ġewwinija.

Kif tkampa man-niket—Dak li tistaʼ tagħmel issa

Ħafna rnexxielhom ikampaw man-niket wara li tilfu lil xi ħadd billi ħadu ftit passi bażiċi.

Hi l-ħajja taʼ min jgħixha meta jmut xi ħadd għażiż?

Ikkunsidra ħames suġġerimenti prattiċi li jistgħu jgħinuk tissaporti t-telfa taʼ xi ħadd għażiż.

Meta jmut ġenitur

Il-mewt ta’ ġenitur hi ta’ wġigħ ta’ qalb kbir. X’se jgħin liż-żgħażagħ ikampaw mal-ħafna emozzjonijiet li żgur se jkollhom wara?

Meta l-ulied jitnikktu minħabba mewt

Il-Bibbja kif għenet tliet żgħażagħ ikampaw mal-mewt taʼ membru tal-familja?

X’Tama Hemm għall-Mejtin?

X’jiġrilna meta mmutu? Qatt se nerġgħu naraw lill-maħbubin mejtin tagħna?

L-aqwa għajnuna għal dawk li tilfu lil xi ħadd

Il-Bibbja tistaʼ tipprovdi l-aqwa għajnuna għal dawk li tilfu lil xi ħadd.

Diżastri

Meta jseħħ diżastru—Passi li jistgħu jsalvaw il-ħajjiet

Dawn is-suġġerimenti jistgħu jsalvaw ħajtek u l-ħajja t’oħrajn.

Hi l-ħajja taʼ min jgħixha meta jseħħ diżastru?

Il-Bibbja tagħti gwida prattika li tistaʼ tgħinek tirkupra minn diżastru naturali.