Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Il-​Bibbja tbiddel il-​ħajjiet

Ħajja bi skop

Tliet mistoqsijiet biddluli ħajti

Meta l-għalliema u l-istudenta biddlu l-irwol, Doris Eldred sabet it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħha dwar il-ħajja.

Ma ridtx immut!

Darba minnhom Yvonne Quarrie staqsiet, “Għala qiegħda hawn?” It-tweġiba biddlitilha ħajjitha.

Issa nħoss li nistaʼ ngħin lil oħrajn

Julio Corio sofra inċident traġiku u ħass li Alla ma jimpurtahx minnu. L-iskrittura taʼ Eżodu 3:7 għenitu jbiddel il-ħarsa tiegħu.

Kont ngħix ħajja egoistika

Christof Bauer taha għall-qari tal-Bibbja hu u jaqsam l-Atlantiku f’dgħajsa tal-qlugħ żgħira. X’tgħallem minnha?

Ridt niġġieled l-​inġustizzja

Rafika ngħaqdet maʼ grupp involut fil-​politika biex tiġġieled kontra l-​inġustizzja soċjali. Imma saret taf li l-​Bibbja twiegħed li se jkun hemm paċi u ġustizzja taħt is-​Saltna t’Alla.

Għalija, Alla ma kienx jeżisti

Individwu li f’żgħożitu kien influwenzat ħafna mill-​ateiżmu u l-​Komuniżmu, kif beda japprezza l-​Bibbja?

Tibdil fir-reliġjon

Weġbuli kull mistoqsija mill-Bibbja!

Isolina Lamela kienet soru Kattolika, imbagħad saret attivista Komunista, saret iddiżappuntata bit-tnejn li huma. Iktar tard iltaqgħet max-Xhieda ta’ Ġeħova, li għenuha ssib skop ċar fil-ħajja mill-Bibbja.

“Ġeħova ma nsinix”

Din il-mara reliġjuża ħafna sa fl-aħħar sabet it-tweġibiet Skritturali għall-mistoqsijiet tagħha dwar għala mmutu u x’jiġri wara l-mewt. Sir af kif il-verità bidlitilha ħajjitha.

Drogi u alkoħol

Tgħallimt nirrispetta lin-nisa u lili nnifsi

Joseph Ehrenbogen qara xi ħaġa fil-Bibbija li għenitu jbiddel kompletament ħajtu.

Iddejjaqt bil-mod kif kont qed ngħix

Dmitry Korshunov kien alkoħoliku, imma beda jaqra l-Bibbja kuljum. Xi mmotivah biex jagħmel bidliet drastiċi f’ħajtu u jsib ferħ veru?

“Sa fl-Aħħar Sibt il-Libertà Vera”

Ara kif il-Bibbja għenet żagħżugħ jieqaf ipejjep u ma jibqax jabbuża mid-drogi u l-alkoħol.

Kriminalità u vjolenza

Kont mimli rabja u vjolenti

X’ġiegħel lil ġellied mill-Messiku jrid ibiddel il-personalità tiegħu?

Iġġilidt kontra l-inġustizzja u l-vjolenza kif naf jien

Antoine Touma kien jinqala’ fil-kung fu, imma l-iskrittura tal-1 Timotju 4:8 biddlitlu ħajtu.

Qatt ma mort imkien mingħajr ir-rivolver

Annunziato Lugarà kien fi klikka vjolenti, imma ħajtu nbidlet meta mar is-Sala tas-Saltna.

“Ħafna Nies Kienu Jobogħduni”

Tgħallem kif studju tal-Bibbja għen bniedem vjolenti isir wieħed li jġib il-paċi.

Sports, mużika, u divertiment

Waqajt ħafna drabi qabel ma rnexxieli

Raġel kif rebaħ il-vizzju tal-pornografija u kiseb il-paċi tal-moħħ li twiegħed il-Bibbja?

Kont inħobb il-​baseball iktar minn kull ħaġa oħra!

Samuel Hamilton kien moħħu biss fl-isport, imma studju tal-Bibbja biddillu ħajtu.

“Il-wegħda ta’ ġenna tal-art biddlitli ħajti!”

Ivars Vigulis bena ħajtu madwar il-fama, il-glorja, u l-eċċitament tat-tlielaq tal-muturi. Kif effettwawlu ħajtu l-veritajiet tal-Bibbja?